หากคุณสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไรหากประจำเดือนขาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้น ควรซื้อที่ตรวจครรภ์ตามร้านขายยาม�… Read More