ยาขับเลือด หากคุณสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร

หากคุณสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร
หากประจำเดือนขาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้น ควรซื้อที่ตรวจครรภ์ตามร้านขายยามา หากขึ้น 1 ขีด แปลว่า ไม่ท้อง ไม่ตั้งครรภ์ หากขึ้น 2 ขีด แปลว่า ตั้งครรภ์
แต่หากยังกังวลและไม่มั่นใจสามารถตรวจซ้ำได้ แต่ควรรออีก 1 สัปดาห์ website ให้ตรวจซ้ำอีกครั้ง เพราะครั้งแรกที่ตรวจหากคุณท้องอ่อนๆ บางรายอาจจะตรวจไม่เจอ
เมื่อรู้ผลการตั้งครรภ์แล้ว ให้ลองคำนวณอายุครรภ์คร่าวๆ จากประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ การนับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย นั่นเอง
ก่อนการใช้ยาให้วางแผนเรื่องเวลากิน เวลาสอดก่อนเริ่มใช้ยา โดยให้คำนึงถึงวันหยุด ควรมีวันหยุดเพื่อให้ร่างกายได้รักษาอาการประมาณ 1-2 วันหลังจากการใช้ยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *